תפיסת העולם שלנו:

אנו ארגון "עם אחד לב אחד", ארגון הפועל בצפת למען אימהות חד הוריות.
אנו רואים בכלל היסודי הלקוח ממקורותינו "כל ישראל ערבים זה לזה" את המסמך המוסרי הבסיסי שמכתיב לנו את גבולות האחריות שלנו. האדם אינו אחראי רק למתרחש בארבע אמותיו אלא עליו להביט סביבו, עליו לראות את האחר הנזקק ולהכיר בו ככזה שנמצא גם הוא בגבול האחריות שלו.

צו הערבות ההדדית מחייב אותנו להביט במיוחד על החלשים  בחברה, על אלו שיכולת ההתמודדות שלהם חלשה, ולנסות לסייע להם בהתמודדות היומיומית שלהם.

צו הערבות ההדדית מחייב אותנו לסייע לאחר לא מתוך תחושת נדיבות רצונית בלבד אלא מתוך רגש של חובה.

צו הערבות ההדדית מחייב אותנו לסייע לאחר ולתמוך בו עד שהוא יבוא לכלל היכולת לעמוד על רגליו ולקחת אחריות על עצמו.

"עם אחד לב אחד" לקח על עצמו להגשים את התפיסה הזאת של הרחבת תחום האחריות מהמקום האישי והמצומצם לתחום החברתי והכללי, ולראות את החלש והנזקק ככזה הנמצא בתחום האחריות והמחויבות שלנו.