צפת ידועה בהטרוגניות הרבה של האוכלוסייה שלה ובפתיחותה הרבה לקבל את השונה. בנוסף אנשי רוח ויצירה רבים מוצאים בצפת מקום נוח להשראה ולביטוי אומנותי. המשפחה החד-הורית מסוגלת לחיות כאן חיים צנועים, ללא לחץ חברתי. עובדה זו משתקפת בריכוז הגבוה של המשפחות החד הוריות המתגוררות בעיר, ושל כישורי היצירה והאומנות של רבות מן הנשים. בשל השתייכותה של צפת לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, ובשל מצבה הסוציו אקונומי הנמוך, משפחות חד הוריות רבות בעיר נקלעות למצוקה כלכלית וחברתית.

נציין כי העיר צפת נמצאת באזור עימות ובמלחמת לבנון השנייה ספגה העיר מטחי רקטות רבים.

נתונים חברתיים-כלכליים על העיר צפת:

צפת מונה יותר מ-32.000 נפש.

אחוז העולים חדשים בצפת: כמעט 18%.

אשכול סוציו-אקונומי: 4

רמת פריפריאליות: פריפריאלית מאוד.

אשכול פריפריאליות: 3

קישור לפרופיל העיר צפת באתר הלמ"ס:

http://www.cbs.gov.il/publications13/local_authorities11_1531/pdf/288_8000.pdf