אנא הרם את תרומתך והיה לפעילותו וקיומו של הארגון. היה שותף לסייע לאימהות וילדים להיחלץ מחיי עוני וקדרות. היה שותף להעניק להם תקווה לעתיד טוב יותר.

אנו מפעילים בארגון מגוון תכניות חדשניות ומגוונות, תכניות שיקום, העשרה והעצמה. תכניות סיוע להיחלצות ממצבי עוני קיצוניים, תכניות לטיפול וריפוי מטראומות, לנשים וילדים שסבלו מטראומה, התעללות, הזנחה ושלל השלכות של חיים קשים של בית לא מתפקד.

התרומות עוברות באופן ישיר לאימהות אלו ומסייעות להן להיחלץ ממצבן הקשה ולבנות חיים אופטימיים שבהם הן לוקחות אחריות על עצמם, לטפח את ילדיהן ולהובילם בדרך בטוחה.

אתה יכול בתרומתך לקחת אחריות אישית על משפחה ספציפית, להיות מודע לתהליכים שהיא עוברת בזכות תרומתך ולעקוב בסיפוק אחר תהליך השיקום ואחר התוצאות החיוביות שהמשפחה תחווה בזכותך

תרום עכשיו